Addett Axept, Aquire, Archive & Connect

VÄLKOMMEN TILL ADDETT!

 

OBS: Den 1/1-2014 gick Addett AB och Scancloud AB samman under det gemensamma namnet Scancloud . 
Mailadresserna till samtliga medarbetare på Addett kommer att bytas ut till:
fornamn.efternamn@scancloud.se. 
Supportadresser kommer fortsättningsvis att avslutas med @scancloud.se.

Vi hänvisar till www.scancloud.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra fyra löften är Besparing, Effektivisering, Kontroll och Flexibilitet.
Kontakta oss idag så berättar vi mer!

 

 

EFH - Elektronisk Fakturahantering

Axept

Elektronisk fakturahantering. Vi hjälper kunder att spara 30-50% av den tid man lägger i den manuella leverantörsfaktura processen. Lägger man till inköpsmatchning blir besparingen ännu högre. Elektroniska fakturor eller papper spelar ingen roll.

I Axept skapar vi elektroniska leverantösfaktura flöden med automatiska konteringar och attestflöden från scannern och ända till betalning. Har man eller om behov finns att hantera inköp i processen så hanterar vi naturligtvis detta ända från beställnings-behovet. Vi integrerar Axept mot 43 olika affärssystem idag, vilket ger en tillgänglighet mot 90% av alla företag. Man kan använda Axept som SaaS (moln tjänst) eller köra den i sin egen driftsmiljö.

In- och Utgående e-faktura, EDI/XML

Connect

Connect hanterar hela flödet av elektroniska affärsdokument, både inkommande och utgående, mellan våra kunder och deras affärs-partners. Det kan vara fakturor, inköpsordrar etc. I korthet betyder det att vi konverterar informationen för att passa varje enskild mottagare.

Att i Connect ta emot och skicka elektroniska fakturor är inte krångligt och dyrt, Det är faktiskt tvärtom, det är enkelt och billigt. För dig och för dina affärspartners. Det är dessutom enklare, snabbare och miljövänligare. Du kan vara "elektronisk" inom några timmar, och spara på både pengar, tid och miljö.